I Kwartet smyczkowy

Czas: 15'
Instrumentacja: vl1 vl2 vla vc
Rok: 1960

Utwór ma konstrukcję trzyczęściową. W części I krótki, powolny wstęp Larghetto przechodzi we właściwe allegro sonatowe (Allegro ben moderato), z energicznym, a nawet gwałtownym tematem pierwszym i lirycznym, śpiewnym tematem drugim. Obydwa tematy przeprowadzone są przez wszystkie instrumenty w różnych rejestrach, barwach w zmiennej postaci, na różnym tle harmonicznym itp.

Część II (Lento molto), w formie wariacji typu passacagliowego, charakteryzuje się spokojną narracją. Akcja tej części na początku cicha i spokojna stopniowo narasta, potęguje się i dochodzi do punktu kulminacyjnego, po którym stopniowo się rozładowuje i kończy, podobnie jak na początku, łagodnie i cicho.

Część III (Finale scherzando) jest swobodną formą ronda z charakterystycznym powracaniem tematu pierwszego. Wartki i motoryczny tok muzyki zatrzymuje się gwałtownie przed samym zakończeniem, aby na krótko powrócić do muzyki ze wstępu utworu, podobnie jak powraca się we wspomnieniach do jakiegoś epizodu z minionych przeżyć.

Po nim, natychmiast powraca pogodna i żywa muzyka części trzeciej, która zamyka całość kompozycji.