Małe preludium i fuga nr. 3

Czas: 6'
Części utworu: Lento / Moderato
Instrumentacja: org
Rok: 1984

Utwór został skomponowany z myślą o wzbogaceniu polskiej literatury organowej tak estradowej, jak i pedagogicznej. Utwór jest miniaturą organową, dyptykiem o zamkniętej formie, w której kompozytor zastosował zarówno dawne, jak i współczesne, współistniejące ze sobą środki polifoniczne i homofoniczne.

Przymiotnik „małe” odnosi się wyłącznie do rozmiarów formalnych i czasu trwania. Tematyka preludium jest inna niż następującej po nim fugi. Zastosowane środki harmoniczne są raczej tonalne i, podobnie jak w innych utworach kompozytora, opierają się na wielodźwiękach, co przy częstej ich zmianie daje wrażenie atonalności.

Utwór, wbrew swej nazwie, jest adresowany do wybitnych wykonawców. Utwór został wydany przez PWM w 1995 roku w edycji Trzy małe preludia i fugi. Dwa chorały – na organy.