Myśląc Ojczyzna

Są to dwie pieśni na 6-głosowy chór mieszany a capella do słów Karola Wojtyły. Pieśni zostały skomponowane na prośbę ks. Kazimierza Szymonika dla chóru Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Inspiracją do skomponowania tych pieśni był tekst poetycki Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II, wybrany ze zbioru wierszy pt.: Myśląc Ojczyzna (Corda Cordi, Roma). Pod względem formy całość zbliżona jest do motetu. Zastosowane środki są współczesne, ale adekwatne do możliwości dobrego chóru amatorskiego. Pieśni, mimo iż zostały skomponowane do słów Jana Pawła II, nie są pieśniami religijnymi.