Ojczyzna – na 4-głosowy chór mieszany

Czas: 7'
Części utworu: Moderato
Instrumentacja: coro (SA2B)
Rok: 1953

Pieśń na 4-głosowy chór mieszany a capella do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Utwór ma charakter poważny i uroczysty, o formie szeroko rozbudowanej, apoteozowanej pieśni masowej. Utwór mimo iż jest jednoczęściowy, to w swej strukturze wewnętrznej zawiera trzy zróżnicowane pod względem tempa i nastroju części w układzie A-B-A’. W kolejnych latach powstało wiele transkrypcji tego utworu w zależności od potrzeb wykonawczych wykonujących go zespołów.