Ojczyzna – na chór mieszany i orkiestrÄ™ symfonicznÄ…

Czas: 7'
Instrumentacja: 3222 4331 tmp batt (3 esec) archi (87654) coro (SATB)
Rok: 1960

Pieśń na 4-gÅ‚osowy chór mieszany i orkiestrÄ™ symfonicznÄ… do słów Konstantego Ildefonsa GaÅ‚czyÅ„skiego. Utwór ma charakter poważny i uroczysty, o formie szeroko rozbudowanej, apoteozowanej pieÅ›ni masowej. Utwór mimo iż jest jednoczęściowy, to w swej strukturze wewnÄ™trznej zawiera trzy zróżnicowane pod wzglÄ™dem tempa i nastroju części w ukÅ‚adzie A-B-A’. PowstaÅ‚o wiele transkrypcji tego utworu w zależnoÅ›ci od potrzeb wykonawczych wykonujÄ…cych go zespołów. Pierwowzorem utworu jest pieśń o tym samym tytule na 4-gÅ‚osowy chór mieszany skomponowana w 1953 roku.