Orfeusz w lesie

Czas: 18'
Części utworu: Zamysł / Wahanie / Płacz / Wstyd / Zmaganie / Porażka
Instrumentacja: coro (2S2ATB)
Rok: 1977

Jest to kantata na 6-głosowy chór mieszany a capella do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Utwór składa się z 6 pieśni. Treść, dramaturgię i układ formalny kompozycji muzycznej utwór zawdzięcza zaletom dzieła poetyckiego, jego treści, emocjom, efektownym zmianom nastrojów i jasnej, pełnej uroku formie poetyckiej.

Forma utworu jest cykliczna, ale można ją analizować jako całość A-B-C-D-E-A’. Kompozycja w sensie stylistycznym odbiega w znacznym stopniu od innych wcześniej napisanych i jest próbą znalezienia nowszych środków wyrazu. Ze względu na szeroki wachlarz problemów wyrazowych i technicznych, kompozycja jest adresowana do wysokiej klasy artystycznej chórów profesjonalnych.