Orfeusz w lesie

Jest to kantata na 6-głosowy chór mieszany a capella do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Utwór składa się z 6 pieśni. Treść, dramaturgię i układ formalny kompozycji muzycznej utwór zawdzięcza zaletom dzieła poetyckiego, jego treści, emocjom, efektownym zmianom nastrojów i jasnej, pełnej uroku formie poetyckiej.

Forma utworu jest cykliczna, ale można jÄ… analizować jako caÅ‚ość A-B-C-D-E-A’. Kompozycja w sensie stylistycznym odbiega w znacznym stopniu od innych wczeÅ›niej napisanych i jest próbÄ… znalezienia nowszych Å›rodków wyrazu. Ze wzglÄ™du na szeroki wachlarz problemów wyrazowych i technicznych, kompozycja jest adresowana do wysokiej klasy artystycznej chórów profesjonalnych.