Pinokio

Muzyka do przedstawienia lalkowego wg Carla Collodiego i reżyserii Aleksandra Maliszewskiego.