Pocóżeście przyjechali – pieśń na 4-głosowy chór męski

Czas: 2'25''
Instrumentacja: coro (2T2B)
Rok: 1946

Pieśń na 4-głosowy chór męski a capella. Utwór został skomponowany pod wpływem ludowej pieśni kurpiowskiej, na potrzeby prowadzonych przez kompozytora chórów amatorskich. Utwór jest twórczym opracowaniem trzech przyśpiewek ludowych z regionu kurpiowskiego, związanych z przedślubnymi przygotowaniami, zaczerpniętych ze zbioru ks. Władysława Skierkowskiego, pt. Puszcza Kurpiowska w pieśni. Zbiór został wydany przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 1928 roku.

Pieśń o budowie wewnętrznej A-B-A-C-A’ i fakturze homofonicznej ma strukturę prostą i nieskomplikowaną. Kompozytor, nawiązując jedynie do tematu ludowego, wprowadza własny materiał dźwiękowy, najczęściej bazujący na jednostajnym motywie melodyczno-rytmicznym, wykorzystując swobodnie strofy tekstu. Utwór jest przeznaczony dla chórów amatorskich. W 1990 roku pieśń ta została włączona przez kompozytora do cyklu 4 weselne pieśni kurpiowskie – na 4-głosowy chór męski a capella.