PocóżeÅ›cie przyjechali – pieśń na 4-gÅ‚osowy chór mÄ™ski

Pieśń na 4-głosowy chór męski a capella. Utwór został skomponowany pod wpływem ludowej pieśni kurpiowskiej, na potrzeby prowadzonych przez kompozytora chórów amatorskich. Utwór jest twórczym opracowaniem trzech przyśpiewek ludowych z regionu kurpiowskiego, związanych z przedślubnymi przygotowaniami, zaczerpniętych ze zbioru ks. Władysława Skierkowskiego, pt. Puszcza Kurpiowska w pieśni. Zbiór został wydany przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 1928 roku.

Pieśń o budowie wewnÄ™trznej A-B-A-C-A’ i fakturze homofonicznej ma strukturÄ™ prostÄ… i nieskomplikowanÄ…. Kompozytor, nawiÄ…zujÄ…c jedynie do tematu ludowego, wprowadza wÅ‚asny materiaÅ‚ dźwiÄ™kowy, najczęściej bazujÄ…cy na jednostajnym motywie melodyczno-rytmicznym, wykorzystujÄ…c swobodnie strofy tekstu. Utwór jest przeznaczony dla chórów amatorskich. W 1990 roku pieśń ta zostaÅ‚a wÅ‚Ä…czona przez kompozytora do cyklu 4 weselne pieÅ›ni kurpiowskie – na 4-gÅ‚osowy chór mÄ™ski a capella.