Prześliczna Panno – na 4-głosowy chór mieszany

Instrumentacja: coro (SATB)
Rok: 1957

Pieśń maryjna na 4-głosowy chór a capella. Pieśń ta została opracowana na 3 różne układy chóralne: na chór 2-głosowy (SA), na chór 3-głosowy (SA Bar) oraz na chór 4-głosowy (SATB). Kompozycja została opublikowana w czasopiśmie Biblioteka Organisty Nr 1, we wrześniu 1957 roku.