Przygrywka (Zaduma)

Czas: 1'20''
Części utworu: Moderato
Instrumentacja: pft

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych pomiędzy rokiem 1967, a 1977. Jest to utwór jednoczęściowy, wprowadzający ucznia w sferę nowszych środków formotwórczych. Utwór wcześniej zatytułowany Zaduma został wydany pod nazwą Przygrywka.