Smutna dziewczyna

Utwór został skomponowany dla dzieci na fortepian do celów pedagogicznych. Utwór ten to jednoczęściowy akompaniament fortepianowy do słów Hanny Lachertowej.