Sonatina na fortepian

Czas: 4'
Części utworu: Allegro / Andante espressivo / Allegretto scherzando / Allegro giocoso
Instrumentacja: pft
Rok: 1952

Utwór czteroczęściowy w formie cyklicznej. I część (Allegro) ma budowę klasycznego allegra sonatowego. II część (Andante espressivo) w formie jednoczęściowej o spokojnym charakterze. III część (Allegretto scherzando) w formie jednoczęściowej. IV część (Allegro giocoso) ma formę ronda o cechach allegra sonatowego. Część ta zawiera fragmenty nawiązujące do polskich tańców ludowych, takich jak: kujawiak i oberek.

Stanisław Dybowski w artykule Recital Danuty Kleczkowskiej w Słowie Powszechnym z dnia 16.02.1984 roku napisał: „… wykonała Sonatinę Tadeusza Paciorkiewicza, która nie wiadomo dlaczego nie jest popularna, mimo znamion tzw. hitu muzycznego. Nagrodzona hucznymi brawami, na bis Danuta Kleczkowska wykonała uroczą miniaturę Tadeusza Paciorkiewicza, noszącą tytuł Żarcik…”.