Śpiewy o Warszawie – na chór męski i organy

Czas: 17'
Instrumentacja: coro (2T2B) org
Rok: 1980

Jest to kantata na chór męski i organy powstałana zamówienie i dedykowana Warszawskiemu Chórowi „Harfa” na 75-lecie istnienia. W jej skład wchodzą następujące części: Na herb miasta Warszawy / Na powstanie Krakowa i Warszawy / Panorama Warszawy / Pierwsza przechadzka / Warszawa zgruzowstała / Wielka radość w Warszawie / Moje najbliższe. 

Kompozycja ma formę szeregową A-B-C-D-E-F-A’. Jest apoteozą miłości do swego miasta bohatera, ucieleśnieniem największych cnót ogólnoludzkich, a przede wszystkim cnót polskich. Środki formotwórcze przystępne i adresowane do chórów amatorskich. W utworze zostały wykorzystane teksty poetów wybranych z antologii Cztery wieki poezji o Warszawie Juliusza Wiktora Gomulickiego (PIW Warszawa,1974).

Są to w kolejności poszczególnych części utworu: Zygmunt Laukowski, Alojzy Feliński-Rodoć, Stanisław Baliński, Leopold Staff, Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński i Tadeusz Kubiak. Druga wersja utworu powstała w transkrypcji na orkiestrę symfoniczną – Śpiewy o Warszawie – na chór męski i orkiestrę symfoniczną.