Symphonia de Nativitate

Czas: 6'
Rok: 1967

Jest to rekonstrukcja utworu anonima polskiego z 1759 roku. Utwór zostaÅ‚ zrekonstruowany na proÅ›bÄ™ Tadeusza Ochlewskiego, dyrektora PWM, kierownika muzycznego zespoÅ‚u „Con moto ma cantabile”. Na podstawie ocalaÅ‚ych fragmentów gÅ‚osów orkiestrowych, dyletanckich zapisów anonimowego autora z poÅ‚owy XVIII w. (1759), znalezionych przez Z. M. Szweykowskiego w Bibliotece Seminarium Duchownego w Sandomierzu, kompozytor stworzyÅ‚ w rzeczywistoÅ›ci zupeÅ‚nie nowy utwór, ale utrzymany w stylu i w duchu epoki. Utwór zostaÅ‚ wydany w 1967 roku przez PWM w serii „Florilegium Musicae Antiquae”.