Taniec

Czas: 25''
Części utworu: Giocoso
Instrumentacja: pft
Rok: 1967

Utwór na fortepian dla dzieci, skomponowany do celów pedagogicznych. Jest to utwór jednoczęściowy o budowie wewnętrznej A-B-A, bitonalny, o wariacyjnym kształtowaniu wewnętrznym.