Tryptyk warszawski

SÄ… to 3 pieÅ›ni na 4-gÅ‚osowy chór mieszany a capella. Utwór zostaÅ‚ skomponowany na zamówienie Warszawskiego Chóru Mieszanego „Surma”. W tryptyku zostaÅ‚y wykorzystane wiersze trzech poetów: Zygmunta Laukowskiego – Warszawo w mur potężna, Leopolda Staffa – BÄ™dziemy znowu mieszkać i Tadeusza Kubiaka – Warszawo, ty jesteÅ› jak zdrowie.

PieÅ›ni te stanowiÄ… również odpowiednio I, IV i VII część wczeÅ›niej skomponowanego utworu, pt.: Åšpiewy o Warszawie – kantata na chór mÄ™ski i organy (1980) oraz utworu pt.: Åšpiewy o Warszawie – kantata na chór mÄ™ski i orkiestrÄ™ symfoniczną (1980). W tryptyku muzyka peÅ‚ni rolÄ™ ilustracyjnÄ… do tekstu poetyckiego. Faktura pieÅ›ni jest homofoniczna.