Veni Creator – motet na 4-głosowy chór męski

Instrumentacja: coro (TTBB)
Rok: 1957

Motet na 4-głosowy chór męski a capella. Kompozycja została opublikowana w czasopiśmie Biblioteka organisty nr 1(5) w 1958 roku.