Wisi na krzyżu (I)

Chorał na 6-głosowy chór mieszany a capella. Jest to jednoczęściowy utwór do słów XVIII-wiecznej polskiej pieśni na Wielki Post Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba. Utwór ten został bardzo wysoko oceniony przez profesora Bronisława Rutkowskiego z Konserwatorium Warszawskiego, u którego Tadeusz Paciorkiewicz studiował w tym czasie grę na organach. Dostrzegając w nim ujawniający się talent twórczy, Bronisław Rutkowski namówił go do podjęcia studiów kompozytorskich u profesora Kazimierza Sikorskiego. Równie pozytywna ocena chorału dokonana przez Kazimierza Sikorskiego dała możliwość Tadeuszowi Paciorkiewiczowi rozpoczęcia w 1943 roku tych studiów pod jego kierunkiem.