Witaj mój Jezu (I)

Kolęda do słów Zofii Mordawskiej.