Witaj mój Jezu (II)

Kolęda do słów Zofii Mordawskiej.