I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza

Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych

Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych

W dniach 11-12 maja 2013 roku w Sierpcu, miejscu urodzenia Tadeusza Paciorkiewicza, odbył się I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza. Konkurs ten został zorganizowany przez:
– Centrum Kultury i Sztuki im. MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego w Sierpcu oraz
– PaÅ„stwowÄ… SzkoÅ‚Ä™ MuzycznÄ… I st. im. Marcina KamiÅ„skiego w Sierpcu
Honorowy patronat nad Konkursem objÄ…Å‚ Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

W Jury Konkursu zasiedli:
1. prof. Katarzyna Jankowska-Borzykowska (przewodniczÄ…ca Jury) – pianistka, Kierownik Katedry Kameralistyki Fortepianowej oraz Kierownik Studium PieÅ›ni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
2. prof. dr hab. Patrycja Piekutowska – skrzypaczka, Akademia Sztuki w Szczecinie
3. dr Jan Kotula – kontrabasista, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
4. st. wykÅ‚. Andrzej DudziÅ„ski – klarnecista, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
5. mgr MichaÅ‚ Zawadzki – perkusista, PÅ‚ocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda LutosÅ‚awskiego i PaÅ„stwowa SzkoÅ‚a Muzyczna I st. im. Marcina KamiÅ„skiego w Sierpcu
oraz
6. doc. Artur Paciorkiewicz (gość honorowy Jury, syn Tadeusza Paciorkiewicza) – pierwszy altowiolista Orkiestry Sinfonia Varsovia

RolÄ™ Sekretarza Jury Konkursu peÅ‚niÅ‚a Pani Barbara BoÅ„kowska – Dyrektor PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I st. im. Marcina KamiÅ„skiego w Sierpcu.

W ramach Konkursu zorganizowano wystawę poświęconą Tadeuszowi Paciorkiewiczowi, a na zakończenie przesłuchań odbył się Galowy Koncert Muzyki Polskiej, w którym wystąpili soliści: Agnieszka Kadłubowska (sopran), Artur Paciorkiewicz (altówka), Paweł Pawlik (fortepian), Szymon Telecki (skrzypce) oraz Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis pod dyrekcją Marzeny Diakun. W programie Koncertu znalazły się kompozycje: Fryderyka Chopina, Mikołaja Góreckiego, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Tadeusza Paciorkiewicza i Jarosława Płonki.

Jury w składzie jw. wysłuchało ogółem 37 uczestników: 24 w grupie I ( szkoły muzyczne I stopnia) i 13 w grupie II (szkoły muzyczne II stopnia).

W grupie I (szkoły muzyczne I stopnia),

IV nagrodÄ™ ex aequo otrzymali:
– Dominik Åšwiatkowski (klarnet) z PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I st. im. T. Bairda w IÅ‚awie, przygotowany przez p. Ryszarda PrzebieraÅ‚Ä™
– Nikodem Jaworski (akordeon) z PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I st. im. M. KamiÅ„skiego w Sierpcu, przygotowany przez p. Grzegorza DomaÅ„skiego
III nagrodÄ™ ex aequo przyznano:
– Dennisowi Orkiszewskiemu (fortepian) z ZespoÅ‚u Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, przygotowanemu przez p. JolantÄ™ CzerniawskÄ… oraz
– MichaÅ‚owi Radziejewskiemu (fortepian) z ZespoÅ‚u Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, przygotowanemu przez p. EwÄ™ MiÅ›- RadziejewskÄ…

II nagrodę zdobyła:
– Manuela Majkut (fortepian) z ZespoÅ‚u Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu, przygotowana przez MagdalenÄ™ StopiÅ„skÄ…
I nagrodę otrzymała
– Kamila Sacharzewska (fortepian) z PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I i II st. w SuwaÅ‚kach, przygotowana przez AnnÄ™ BorkowskÄ…

Nagrody pozaregulaminowe w grupie I

Wyróżnienia dla pianistów akompaniatorów przyznano:
– Dorocie Kohut oraz
– Magdalenie Olszewskiej z PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej im. O. Kolberga w Warszawie
NagrodÄ™ ufundowanÄ… przez paniÄ… prof. PatrycjÄ™ PiekutowskÄ…
dla najmłodszego uczestnika Konkursu z najwyższą punktacją otrzymał:
– MichaÅ‚ Radziejewski (fortepian) z ZespoÅ‚u Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu

W grupie II (szkoły muzyczne II stopnia)

Wyróżnienia otrzymali:
– Konrad Fiszer (flet) z PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I i II st. w Pabianicach, przygotowany przez p. JoannÄ™ Janczyk-Wajman
– Marcin Twardowski (fortepian) ze SpoÅ‚ecznej SzkoÅ‚y Muzycznej II st. w Sierpcu, przygotowany przez p. RafaÅ‚a GzellÄ™
III nagrodÄ™ ex aequo zdobyli:
– Hubert Bogucki (klarnet) z PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I i II st. im. J. ZarÄ™bskiego w InowrocÅ‚awiu, przygotowany przez p. Bogdana Jaskrowskiego
– MichaÅ‚ LeÅ›niak (saksofon) z ZespoÅ‚u Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w KroÅ›nie, przygotowany przez p. JarosÅ‚awa SeredÄ™
II nagrodę otrzymał:
– Mateusz Duda (fortepian) z PaÅ„stwowej OgólnoksztaÅ‚cÄ…cej SzkoÅ‚y Muzycznej II st. w CzÄ™stochowie, przygotowany przez p. UrszulÄ™ LedwoÅ„
I nagrodÄ™ ex aequo przyznano:
– Wojciechowi Ulanowskiemu (akordeon) z PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego w PÅ‚ocku, przygotowanemu przez p. Piotra FrÄ…sia
– MichaÅ‚owi Ochabowi (saksofon) z ZespoÅ‚u Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w KroÅ›nie, przygotowanemu przez p. JarosÅ‚awa SeredÄ™

Nagrody pozaregulaminowe w gr. II
dla pianisty akompaniatora zostały przyznane:
– Annie Materniak z ZespoÅ‚u Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w KroÅ›nie oraz
– Dariuszowi Jaskrowskiemu z PaÅ„stwowej SzkoÅ‚y Muzycznej I i II st. im. J. ZarÄ™bskiego w InowrocÅ‚awiu

Do udziału w Koncercie Laureatów z Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego zostali wytypowani laureaci I-ych nagród:
– Kamila Sacharzewska (fortepian)
– MichaÅ‚ Ochab (saksofon) oraz
– Wojciech Ulanowski (akordeon)
Koncert odbędzie się dn. 8 listopada 2013 r. z okazji 100-nej rocznicy urodzin przyjaciela Tadeusza Paciorkiewicza, również kompozytora i pedagoga, patrona sierpeckiej szkoły muzycznej – Marcina Kamińskiego.