Tadeusz Paciorkiewicz

kompozytor, profesor, pedagog, organista

Kompozytor tworzący wszystkie rodzaje muzyki instrumentalnej i wokalnej. Napisał ponad 380 utworów na zamówienie różnych orkiestr, zespołów, teatrów, artystów i wykonawców. Swoją przygodę z muzyką zaczął jako organista przed Drugą Wojną Światową. Edukację muzyczną kontynuował podczas okupacji. Po Wojnie założył, prowadził i uczył w Szkole Muzycznej w Płocku. Był aktywnym organizatorem życia muzycznego w regionie. W późniejszym okresie pracował jako wykładowca akademicki i profesor Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie pełnił również funkcje dziekana i rektora. Uczelnia ta, od 1979 roku zwana Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina, od 2008 roku przyjęła nazwę Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Kompozycje

Dorobek twórczy Tadeusza Paciorkiewicza obejmuje wszystkie gatunki muzyki instrumentalnej, wokalnej i wokalno-instrumentalnej. W skład tego dorobku wchodzi twórczość baletowo-operowa, kantatowo-oratoryjna, symfoniczna, chóralna, kameralna, solistyczna, dla orkiestr dętych oraz muzyka teatralna i filmowa.

W rodzinnym archiwum znajduje się informacja o większości z 380 utworów. Dla większości z nich dyponujemy informacją gdzie zlokalizowyany jest oryginał nut oraz nagranie.

O nas

Kilka słów o tej stronie

Strona ta prowadzona jest przez Piotra i Pawła Paciorkiewiczów – wnuka i syna kompozytora. Celem tej publikacji jest udostępnienie informacji o życiu i twórczości Tadeusza Paciorkiewicza, a także popularyzajca jego muzyki. Jeśli mają państwo pytania lub uwagi dotyczące kompozytora lub jego utworów, z przyjemnością na nie odpowiemy. Proszę się z nami kontaktować, korzystając z formularza kontaktowego.

Wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, w tym także układ strony www i inne dane, nazywane dalej „Materiałami”, znajdujące się w serwisie Tadeusz Paciorkiewicz, zwanym dalej „Serwisem”, są autorstwa Piotra i Pawła Paciorkiewiczów, zwanych dalej „Autorami”, z wyjątkiem tych, gdzie ich autorstwo jest wskazane jako inne. Materiały te chronione są prawami autorskimi i ewentualnie innymi prawami pokrewnymi. Autorzy posiadają wszelkie prawa do zawartości Serwisu, włącznie z prawem do jego kopiowania.

Użycie skopiowanych lub pobranych Materiałów w celach komercyjnych lub użycie ich w wydawnictwach komercyjnych bez pisemnej zgody Autorów jest zabronione. Zabronione jest również, bez zgody Autorów, kopiowanie i publiczne rozpowszechnianie Materiałów znajdujących się na stronie w celach niekomercyjnych. Autorzy wyrażają zgodę na wykorzystywanie wszelkich treści zawartych w Serwisie wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku lub w celach edukacyjnych, pod warunkiem podania autorstwa Materiałów.

Oświadczamy, że nie mamy wpływu na treści znajdujące się na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki (przekierowania), a które nie należą do Serwisu.

Napisz do nas