Czemuście mnie mamuliczko

Pieśń na sopran, chór i małą orkiestrę do słów ludowych z regionu śląskiego. Utwór przeznaczony dla zespołów amatorskich.

Czerwona Łódź

Jest to maÅ‚a kantata na chór i orkiestrÄ™, skomponowana na proÅ›bÄ™ Łódzkiego ZwiÄ…zku Åšpiewaczego. Utwór jest prostym w fakturze opracowaniem folkloru robotniczego, adresowanego do chórów amatorskich. Nazwa utworu nawiÄ…zuje do nazwy ulicy Czerwonej w Łodzi, przy której znajdowaÅ‚a siÄ™ od poÅ‚owy XIX wieku farbiarnia Langego, później Geyera. Farbiarnia ta wylewaÅ‚a popÅ‚uczyny na bruk ulicy, które pod wpÅ‚ywem […]

Gdzieżeś mi się podziała

Pieśń na gÅ‚os z fortepianem do słów kompozytora. Tadeusz dedykowaÅ‚ jÄ… swojej narzeczonej – Zofii Wiaczkis.

Gołąbeczka

Pieśń na sopran z fortepianem.

Hymn Towarzystwa Naukowego PÅ‚ockiego – na chór i orkiestrÄ™

Hymn został skomponowany w wyniku starań Tadeusza Chrostowskiego, członka zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego. Jest to jednoczęściowy utwór do słów Jana Chojnackiego, na chór i orkiestrę. Dla ułatwienia chór śpiewa jedną linię melodyczną. Druga wersja utworu w transkrypcji na chór męski i fortepian.

Hymn Towarzystwa Naukowego PÅ‚ockiego – na chór mÄ™ski i fortepian

Hymn został skomponowany w wyniku starań Tadeusza Chrostowskiego, członka zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego. Utwór na chór męski i fortepian do słów Jana Chojnackiego. Utwór istnieje też w transkrypcji na chór i orkiestrę.

Ja wiem, w kogo ja wierzÄ™

Pieśń eucharystyczna na głos i organy.

Ja za wodÄ…, ty za wodÄ…

Pieśń na sopran z fortepianem, skomponowana w czerwcu 1945 roku w Płocku. Utwór jednoczęściowy do słów melodii z Podhala.

Jesu dulcis memoria

Pieśń eucharystyczna na głos wysoki i organy do tekstu liturgicznego.

Już gościsz, Jezu

Pieśń eucharystyczna na głos i organy. Znana również jako Już gości Chrystus.