Entries by magnumad

Temat z wariacjami na kwartet smyczkowy

Utwór znany też pod nazwą Wariacje na kwartet smyczkowy. Utwór składa się z tematu i  wariacji z rozbudowaną fugą podwójną na końcu. Spokojny, powolny, szesnastotaktowy temat (Andante) składa się z 4 członów czterotaktowych, z których trzeci jest kontrastujący w stosunku do pozostałych.

Pawe?‚ Paciorkiewicz

Syn Tadeusza i Zofii, urodzony 3 stycznia 1947 roku w PÅ‚ocku. Po ukoÅ„czeniu PaÅ„stwowej Podstawowej SzkoÅ‚y Muzycznej Nr 1 w Warszawie, w klasie skrzypiec prof. Ireny Dubiskiej, naukÄ™ kontynuowaÅ‚ w Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cym Nr XXII im. Jose Marti w Warszawie. Studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów na Politechnice Warszawskiej ukoÅ„czyÅ‚ w 1971 roku. W swojej […]

Artur Paciorkiewicz

Syn Tadeusza i Zofii, urodzony 27 marca 1945 roku w Ursusie. Po ukoÅ„czeniu PaÅ„stwowego Liceum Muzycznego w Warszawie, w klasie skrzypiec prof. Ireny Dubiskiej, podjÄ…Å‚ studia w PaÅ„stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie altówki doc. Stefana Kamasy. Studia uzupeÅ‚niajÄ…ce w zakresie muzyki kameralnej odbyÅ‚ w Sienie, gdzie otrzymaÅ‚ dyplom z wyróżnieniem. UczestniczyÅ‚ również […]

Antonina Paciorkiewicz-Dutkiewicz

Córka Tadeusza i Zofii, urodzona 29 sierpnia 1943 roku w Warszawie. Po ukoÅ„czeniu PaÅ„stwowego Liceum Muzycznego w Warszawie podjęła studia w PaÅ„stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Jerzego Lefelda oraz prof. Lidii Kozubek. Po studiach poÅ›wiÄ™ciÅ‚a siÄ™ pracy pedagogicznej i kameralistycznej. Przez wiele lat uczyÅ‚a gry na fortepianie w PaÅ„stwowej Szkole […]

Zofia Paciorkiewicz z Wiaczkisów

Å»ona Tadeusza, urodzona 14 maja 1919 roku w Warszawie. Córka Józefa Wiaczkisa, rozstrzelanego przez hitlerowców w egzekucji ulicznej w koÅ„cu sierpnia 1944 roku, oraz Zofii z Zatorskich, byÅ‚ej więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, cudem uratowanej przez MiÄ™dzynarodowy i Szwedzki Czerwony Krzyż, zmarÅ‚ej w 1969 roku w Warszawie. Po ukoÅ„czeniu Gimnazjum Pani Taniewskiej w Warszawie, podjęła […]

70 lat Szkoły Muzycznej w Płocku

16 stycznia 2015 roku Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku obchodziła Jubileusz 70-lecia, podczas którego m.in. odsłonięto w głównym holu PSM tablicę upamiętniającą jej założyciela, prof. Tadeusza Paciorkiewicza. Odsłonięcia tej tablicy dokonali, zaproszeni na Jubileusz, synowie kompozytora Artur i Paweł.

Przypisy

Przypisy do życiorysu Tadeusza Paciorkiewicza zostaÅ‚y opracowane przez syna PawÅ‚a Paciorkiewicza. Przypis 1. Józefa Paciorkiewicz zmarÅ‚a w 1920 roku, w wieku 38. lat, w wyniku grypy „hiszpanki”. Przypis 2. Ojciec mój zostaÅ‚ powoÅ‚any w lutym 1939 roku do 2 Dywizjonu Pomiarowego Artylerii Konnej, stacjonujÄ…cego w Toruniu, w fortach na Rudaku. SÅ‚użyÅ‚ on w tzw. plutonie dźwiÄ™kowym, […]

W Warszawie

Nasze życie w Warszawie byÅ‚o nadal bardzo aktywne. Córka Antonina i syn Artur kontynuowali naukÄ™ w PaÅ„stwowym Liceum Muzycznym, PaweÅ‚ zaÅ› w PaÅ„stwowej Podstawowej Szkole Muzycznej Nr 1. Tylko on nie chciaÅ‚ być muzykiem i po ukoÅ„czeniu Liceum OgólnoksztaÅ‚cÄ…cego Nr 22 wstÄ…piÅ‚ na PolitechnikÄ™ WarszawskÄ… i zostaÅ‚ magistrem inżynierem. Dwoje starszych dzieci, Antonina jako pianistka […]

Okres Łódzki

NastÄ™pne dziesięć lat pracowaÅ‚em w charakterze pedagoga w PaÅ„stwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi. Tu trzeba jeszcze cofnąć siÄ™ do roku 1944, kiedy zaproponowano mi posadÄ™ organisty w Ursusie koÅ‚o Warszawy. Decyzja przyjÄ™cia przeze mnie tej pracy byÅ‚a podyktowana lepszymi warunkami materialnymi, a przede wszystkim jednak wiÄ™kszym bezpieczeÅ„stwem rodziny, wobec nieuchronnie zbliżajÄ…cego siÄ™ powstania warszawskiego. […]

W PÅ‚ocku

W lutym 1945 roku, po zakoÅ„czonej okupacji niemieckiej, gdy jeszcze dymiÅ‚y wojenne zgliszcza, wyjechaÅ‚em do PÅ‚ocka aby zaÅ‚ożyć szkoÅ‚Ä™ muzycznÄ…. Zamiar jej zaÅ‚ożenia szczegółowo już planowaÅ‚em w okresie okupacji w Warszawie. KonfrontowaÅ‚em go na zebraniach konspiracyjnych z wieloma wybitnymi przedstawicielami Å›wiata muzycznego, jak profesorami: BronisÅ‚awem Rutkowskim, Piotrem Perkowskim, Józefem Lasockim i Faustynem Kulczyckim. Z gotowym […]