Wpisy

Muzyka koncertująca na wielką orkiestrę dętą

Utwór powstaÅ‚ z okazji 40 – lecia Reprezentacyjnej Orkiestry DÄ™tej Wojska Polskiego w Warszawie i tej orkiestrze dedykowany. Utwór w formie uwerturowej z elementami wariacyjnymi, dajÄ…cy możliwoÅ›ci popisowe zarówno dla poszczególnych instrumentów (obój, flet, klarnet, baryton, rożek angielski), ich grup (rogi, puzony), jak i caÅ‚ej orkiestry.

Uwertura jubileuszowa

Uwertura na wielkÄ… orkiestrÄ™ dÄ™tÄ…. Utwór zostaÅ‚ skomponowany na zamówienie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, dla uczczenia 30 rocznicy jej istnienia. Za utwór ten kompozytor otrzymaÅ‚ dwukrotnie NagrodÄ™ Ministra Obrony Narodowej – III i II stopnia (12.10.1974 i 12.10.1978).

Uwertura – na wielkÄ… orkiestrÄ™ symfonicznÄ…

Utwór ten został skomponowany jakok praca dyplomowa kompozytora.

Uwertura radosna

Utwór na wielką orkiestrę dętą. Utwór jest transkrypcją Uwertury radosnej (popularnej) na małą orkiestrę symfoniczną, wykonaną przez kompozytora dla Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Utwór jest klasycznym przykładem gatunku uwertur wesołych i fajerwerkowych. Za utwór Read more

Uwertura radosna (popularna)

Utwór na maÅ‚Ä… orkiestrÄ™ symfonicznÄ…. Jest on klasycznym przykÅ‚adem gatunku uwertur „wesoÅ‚ych” i fajerwerkowych, w których dominujÄ…ca rola przypada rytmicznemu ruchowi smyczków i „drzewa”. Druga wersja utworu w transkrypcji na wielkÄ… orkiestrÄ™ dÄ™tÄ… powstaÅ‚a w 1965 roku.

Uwertura uroczysta

Utwór na wielką orkiestrę dętą. Utwór został skomponowany na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Uster w Szwajcarii, który odbył się w dniach 7-9 października 1977 roku. W 1978 roku za utwór ten kompozytor uzyskał Nagrodę Ministra Obrony Narodowej II stopnia.