Wpisy

Andante calmato

Jednoczęściowy utwór na na wiolonczelę i organy.

Ave Maria – na chór mieszany, skrzypce, wiolonczelÄ™ i organy

Pieśń na 4-gÅ‚osowy chór mieszany, skrzypce I i II, wiolonczelÄ™ oraz organy. Jest to utwór jednoczęściowy do Å‚aciÅ„skiego tekstu religijnego. Pierwotna wersja to Ave Maria – na 4-gÅ‚osowy chór mieszany i organy – powstaÅ‚a w 1991 roku.

Chłop, lis i pies

Jest to maÅ‚a kantata na 5 gÅ‚osów solowych, chór i orkiestrÄ™ kameralnÄ… do słów bajki La Fontaine’a, w przekÅ‚adzie WÅ‚adysÅ‚awa Noskowskiego. ZostaÅ‚a ona skomponowana dla zespoÅ‚u „Capella Bydgostiensis”, etatowego zespoÅ‚u Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Read more

Contrapunctus XVIII

Obydwie fugi z Contrapunctus XVIII, Die Kunst der Fuge (BWV 1080) Jana Sebastiana Bacha, w oryginale zostały napisane na 2 klawesyny. Tadeusz Paciorkiewicz dokonał transkrypcji utworu  na kwartet smyczkowy.

Decet – na kwintet dÄ™ty i kwintet smyczkowy

Utwór zostaÅ‚ skomponowany na zamówienie Andrzeja Wróbla, kierownika zespoÅ‚u „Camerata Vistula”. Utwór ten, skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z dwóch części – Allegretto i Comodo – zostaÅ‚ skomponowany na dwa klasyczne zespoÅ‚y: kwintet smyczkowy i kwintet dÄ™ty. Obydwa zespoÅ‚y dialogujÄ… ze sobÄ…, bÄ…dź też Å‚Ä…czÄ… siÄ™, wypowiadajÄ…c Read more

Koncert na wiolonczelę i zespół kameralny

Utwór powstał na zamówienie wiolonczelisty Andrzeja Wróbla. Jest to trzyczęściowa kompozycja, w której poszczególne części: Moderato, Andante i Comodo kontrastują ze sobą treścią i nastrojem. Zostało to osiągnięte przez zastosowanie zróżnicowanych środków formotwórczych: melodyki, rytmu, harmonii Read more

Kwintet fletowy

Utwór został skomponowany dla flecistki Elżbiety Gajewskiej i Kwartetu Wilanowskiego już w 1974 roku. Z powodu zmiany składu kwartetu nie został ukończony i w formie ogólnie nakreślonego szkicu czekał na dokończenie aż do 1988 roku. Jest to utwór trzyczęściowy o formie sonatowej. Części Read more

Kwintet fortepianowy

Utwór zostaÅ‚ napisany dla Warszawskiego Kwintetu Fortepianowego. Jest to utwór trzyczęściowy o formie zbliżonej do formy sonatowej. Poszczególne części sÄ… oparte na zasadzie kontrastu. Część I (Allegro ben moderato) jest swobodnÄ… formÄ… allegra sonatowego – charakteryzuje siÄ™ dualizmem tematycznym, Read more

Music for ten

Utwór znany również jako Muzyka kameralna na 10 instrumentów.

Polski hymn narodowy – na kwartet smyczkowy

Transkrypcja hymnu (instrumentacja) na kwartet smyczkowy zostaÅ‚a wykonana na zamówienie „Kwartetu Varsovia”.

Sonata na wiolonczelÄ™ i fortepian

Jest to utwór trzyczęściowy, znany też jako Sonata wiolonczelowa, dedykowany Krystynie i Romanowi Sucheckim. Pod względem formalnym nie odbiega od formy tradycyjnej. Część I (Allegro non troppo) zawiera dialog allegra sonatowego, przeprowadzony w sposób równorzędny dla obu Read more