Kolej

Czas: 1'15''
Części utworu: Allegro comodo
Instrumentacja: pft
Rok: 1970

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych dla dzieci na fortepian. Utwór jednoczęściowy przemawiający do wyobraźni dziecka przez naśladowanie odgłosów poruszającego się pociągu. Utwór ten został w 1988 zaaranżowany na cztery ręce:  Kolej – na cztery ręce na fortepian.