Pawel Paciorkiewicz with sons

Pawel Paciorkiewicz z synami na jachcie "Sum", Mazury 1990 /fot. żona Maria Paciorkiewicz/

Syn Tadeusza i Zofii, urodzony 3 stycznia 1947 roku w Płocku. Po ukończeniu Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej Nr 1 w Warszawie, w klasie skrzypiec prof. Ireny Dubiskiej, naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym Nr XXII im. Jose Marti w Warszawie. Studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów na Politechnice Warszawskiej ukończył w 1971 roku. W swojej karierze zawodowej zetknął się z wieloma dziedzinami techniki, m.in.: produkcją, eksploatacją i naprawami maszyn oraz urządzeń budowlanych, przetwórstwem tworzyw sztucznych, montażem biologicznych oczyszczalni ścieków typu „bioblok” oraz narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami. Zajmował się również systemami zarządzania jakością w firmach, tzw. Total Quality Management. Jego hobby to m.in. majsterkowanie, marynistyka i żeglarstwo oraz publicystyka fotograficzna, poświęcona głównie historii aparatów fotograficznych. W latach 1986-1998 opublikował łącznie ponad 80 artykułów poświęconych tej tematyce, w magazynach fotograficznych FOTO, FOTO-FORUM oraz francuskim magazynie CYCLOPE.

Paweł Paciorkiewicz ożenił się z Marią Mihułką, inżynierem technologiem rolno-spożywczym z zawodu. Ich dwaj synowie Piotr i Wojciech ukończyli: pierwszy geografię na Uniwersytecie Warszawskim, drugi zaś architekturę na Politechnice Warszawskiej.