Ciaccona

Ciaccona na skrzypce i smyczki jest transkrypcjÄ… Ciaccony z II Partity d-moll Jana Sebastiana Bacha (BWV 1004), wykonanÄ… na zamówienie Tadeusza Ochlewskiego, kierownika orkiestry kameralnej „Con moto ma cantabile”. W oryginale jest to utwór na skrzypce solo. Tadeusz Paciorkiewicz dokonaÅ‚ transkrypcji na skrzypce i orkiestrÄ™ smyczkowÄ…. Pierwszym wykonawcÄ… tej transkrypcji byÅ‚ w 1969 roku zespół „Con moto ma cantabile”. W ocenie kierownika tego zespoÅ‚u, Tadeusza Ochlewskiego, „…transkrypcja Tadeusza Paciorkiewicza jest – jak siÄ™ wydaje – najbliższa koncepcji oryginalnej, nie zatraca bowiem kolorytu brzmienia skrzypiec i zachowuje charakter wirtuozowski utworu. Jest jakby tylko uwielokrotnieniem skrzypiec solo, wzmocnieniem ich dźwiÄ™kowo…”.