Ciaccona

Czas: 12'
Instrumentacja: vl archi
Rok: 1968

Ciaccona na skrzypce i smyczki jest transkrypcją Ciaccony z II Partity d-moll Jana Sebastiana Bacha (BWV 1004), wykonaną na zamówienie Tadeusza Ochlewskiego, kierownika orkiestry kameralnej „Con moto ma cantabile”. W oryginale jest to utwór na skrzypce solo. Tadeusz Paciorkiewicz dokonał transkrypcji na skrzypce i orkiestrę smyczkową. Pierwszym wykonawcą tej transkrypcji był w 1969 roku zespół „Con moto ma cantabile”. W ocenie kierownika tego zespołu, Tadeusza Ochlewskiego, „…transkrypcja Tadeusza Paciorkiewicza jest – jak się wydaje – najbliższa koncepcji oryginalnej, nie zatraca bowiem kolorytu brzmienia skrzypiec i zachowuje charakter wirtuozowski utworu. Jest jakby tylko uwielokrotnieniem skrzypiec solo, wzmocnieniem ich dźwiękowo…”.