Trio na flet, altówkę i harfę

Duration: 10'
Movements: Con moto / Largo (Passacaglia) - L' istesso tempo (Double Fugue)
Instrumentation: fl vla ar
Composed in: 1966

Utwór został skomponowany dla Warszawskiego Tria Harfowego w składzie: Elżbieta Dastych – flet, Artur Paciorkiewicz – altówka i Urszula Mazurek – harfa. Kompozycja jest utworem wirtuozowskim, skomponowanym dla trzech równorzędnie traktowanych instrumentów. Utwór, będący wyrazem hołdu i fascynacji kompozytora dla twórczości baroku, daje zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom okazję do czystej muzycznej zabawy.

Pełno w nim aluzji do twórczości muzycznej epoki baroku, lecz – dzięki harmonice, rytmom, agogice, dynamice i innym komponentom – nikt nie wątpi o współczesności tej muzyki.

Część I (Con moto) nawiązuje do bachowskiego preludium, w którym eksponowany jest przeważnie jeden temat, występujący w pierwszym takcie w altówce. Część tę cechuje, poza małymi odchyleniami, równomierna pulsacja rytmiczna. Część II (Largo) jest passacaglią, która łączy się bezpośrednio z fugą podwójną (L’istesso tempo).