Sonatina na dwoje skrzypiec

Czas: 12'
Części utworu: Allegro con spirito / Andante / Presto
Instrumentacja: 2vl
Rok: 1955

Jest to utwór na dwoje skrzypiec dedykowany dwóm skrzypaczkom Irenie Dubiskiej i Eugenii Umińskiej. Druga wersja utworu powstała w 1976 roku w transkrypcji na altówki jako Sonata na dwie altówki.