Mowo polska

Czas: 3'
Instrumentacja: coro (3S)
Rok: 1969

Pieśń na 3-głosowy chór dziecięcy a capella do słów Władysława Broniewskiego. Utwór został skomponowany na zamówienie Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych, do Przewodnika dla prowadzącego chór w szkole podstawowej. Jest to pieśń jednoczęściowa o budowie nieregularnej. Pieśń ta jest wersją na inny układ chóralny trzeciej części (o tym samym tytule) Pieśni o Mazowszu, Wiśle i Warszawie skomponowanej w 1952 roku. Pieśń jest przeznaczona dla chóru o kilkuletnim przygotowaniu wokalnym.