II Kwartet smyczkowy

Czas: 15'
Instrumentacja: vl1 vl2 vla vc
Rok: 1982

Utwór powstał na prośbę Kwartetu Varsovia i jemu został dedykowany. Życzeniem poszczególnych członków zespołu było, aby utwór uwzględniał ich osobiste możliwości i upodobania. Forma utworu nawiązuje do postaci uprawianej przez klasyków wiedeńskich, romantyków oraz takich twórców, jak: Bartók, Ravel, Szymanowski i wielu innych.

Intencją kompozytora było, aby w podobnej formie zawrzeć treści i uczucia całkowicie własne. Środki formotwórcze stosowane przez kompozytora są współczesne i charakteryzują się przewagą polifonii, jak w większości utworów kompozytora.

Część I (Animato) jest swobodną formą allegra sonatowego i charakteryzuje się dwiema kontrastowymi grupami tematycznymi: energiczną grupą pierwszą i liryczną grupą drugą. Część II (Lento), zawierająca podstawowe cechy wielkiej formy pieśni trzyczęściowej, w przeciwieństwie do części I i III, jest pełna liryzmu, refleksyjności i kontemplacji. Część III (Giocoso), nacechowana ogromną witalnością i werwą, jest zbliżona pod względem formy do ronda.

Wszystkie części utworu, mimo różnic w zakresie treści i nastrojów, a także środków formotwórczych, tworzą jednolitą i zwartą całość.