Oratorium De Revolutionibus

Utwór został skomponowany na zamówienie Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 500 Rocznicy Urodzin Mikołaja Kopernika. Oratorium zostało skomponowane do tekstów wybranych, opracowanych i połączonych z własnymi przez Stefana Połoma, w tłumaczeniu łacińskim prof. Wiktora Steffena.

Utwór wymaga dużego aparatu wykonawczego (ok. 200 osób), składającego się z: 4 głosów solowych, głosu recytującego, chóru chłopięcego, chóru mieszanego, organów koncertujących oraz wielkiej orkiestry symfonicznej.

Część I (Almagest) zawiera muzykę do tekstów starożytnych filozofów: Anaksymenesa, Heraklita, Parmenidesa i Talesa oraz wyjątków z Ksiąg Mądrości itp. Część II (De Revolutionibus) prawie w całości została skomponowana do tekstu listu Mikołaja Kopernika, skierowanego do papieża Pawła III, w którym powiadamia on papieża o odkrytej przez siebie teorii heliocentrycznej. Część III (Cosmos) zawiera muzykę prawie wyłącznie do tekstów Stefana Połoma, poświęconych współczesnym wyobrażeniom o niebie i kosmosie.

Forma utworu nawiązuje do dawno ustalonej formy oratoryjnej. Środki zastosowane przez kompozytora należą do umiarkowanie współczesnych. Utwór został nagrodzony Nagrodą Regionalną im. Michała Lengowskiego (PAX) w Olsztynie w dniu 6.01.1973.