Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość

Monografia: Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość

Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość

Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość, ISBN 8361489363

Wiosną 2013 roku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina wydał, długo oczekiwaną, książkę autorstwa Małgorzaty Rosochackiej, pt.: „ Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość” (ISBN 8361489363, 9788361489368).

Zgodnie z zapowiedzią umieszczoną w przedmowie książki przez prof. Stanisława Morytę, byłego rektora UMFC, pozycja ta rozpoczyna serię podobnych publikacji poświęconych innym twórcom związanym z warszawską uczelnią muzyczną.

Ww. publikacja jest książkową wersją pracy magisterskiej Małgorzaty Rosochackiej, napisaną pod kierunkiem prof. Stanisława Moryty i obronioną przez nią w dniu 11 października 2006 roku. Bardzo wysoka ocena tej pracy, jak również jej rozmiar, wnikliwość i rzetelność dokumentowania przyczyniła się do podjęcia decyzji przez władze ww. uczelni o wydaniu jej w wersji książkowej.