Introit Protector Noster

Motet na 4-gÅ‚osowy chór mieszany a capella dedykowany i skomponowany na zamówienie  Warszawskiego Chóru MiÄ™dzyuczelnianego w Warszawie. Utwór o budowie wewnÄ™trznej A-B-A’ zostaÅ‚ skomponowany do tekstów liturgicznych, zaczerpniÄ™tych z MszaÅ‚u Rzymskiego, z przeznaczeniem na XIV niedzielÄ™ po Zielonych ÅšwiÄ…tkach.