Oda do młodości (I)

Czas: 30'
Części utworu: Maestoso / Lento non troppo / Con fuoco / Moderato / Poco piu mosso / Poco meno mosso
Instrumentacja: 2222 4331 batt archi (98765) SMSTBar coro (SATB)
Rok: 1950

Kantata na 4 głosy solowe, chór i orkiestrę do słów Adama Mickiewicza, skomponowana i przedstawiona przez kompozytora jako praca dyplomowa na Wydziale Kompozycji w PWSM w Łodzi w czerwcu 1950 r. Utwór pozostaje w kręgu klasyki modernistycznej, a w niektórych partiach nawiązuje do muzyki słowiańskiej. Forma utworu jest typowa dla kantaty, a więc są tu: uwertura, łączniki, ansamble oraz partie solowe przeplatające się z fragmentami tutti. Utwór kończy podwójna fuga. II wersja utworu powstała w 1980 roku – Oda do młodości (II).