IV Symfonia – na wielką orkiestrę symfoniczną

Czas: 20'
Części utworu: Moderato / Andante / Allegro moderato
Instrumentacja: 3322 4221 xlf xlr tmp tmt batt ar archi
Rok: 1992

Utwór w transkrypcji na wielką orkiestrę symfoniczną. Został również napisany w transkrypcji na małą orkiestrę symfoniczną.