Żółw

Czas: 1'
Części utworu: Largo
Instrumentacja: pft
Rok: 1967

Utwór został skomponowany do celów pedagogicznych. Jest to jednoczęściowy utwór o rozszerzonej tonalności, o powolnym tempie, ilustrującym poruszanie się żółwia.