I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza

Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych

Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych

W dniach 11-12 maja 2013 roku w Sierpcu, miejscu urodzenia Tadeusza Paciorkiewicza, odbył się I Ogólnopolski Konkurs Młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkiewicza. Konkurs ten został zorganizowany przez:
– Centrum Kultury i Sztuki im. MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego w Sierpcu oraz
– PaÅ„stwowÄ… SzkoÅ‚Ä™ MuzycznÄ… I st. im. Marcina KamiÅ„skiego w Sierpcu
Honorowy patronat nad Konkursem objÄ…Å‚ Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Read more

Koncert Laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych

Koncert Laureatów

Koncert Laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych

W dniu 8 listopada 2013 w Sierpcu, odbędzie się uroczysty koncert laureatów I Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Indywidualności Muzycznych.

WystÄ…piÄ…:
– PÅ‚ocka Orkiestra Symfoniczna
– laureaci konkursu: Kamila Sacharzewska, MichaÅ‚ Ochab, Wojciech Ulanowski
– koncert uÅ›wietniÄ…: Agnieszka KadÅ‚ubowska, Artur Paciorkiewicz, RafaÅ‚ Gzella

W programie utwory T. Paciorkiewicza, M. Kamińskiego, W. Lutosławskiego, J. Świdra, W. A. Mozarta i J. Iberta.

Konferencja Naukowo-Artystyczna ROZUMIENIE MUZYKI

Plakat konferencji Rozumienie Muzyki

Plakat konferencji Rozumienie Muzyki

W dniu 30 listopada 2013 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w Audytorium im. Karola Szymanowskiego, odbyÅ‚a siÄ™ „Konferencja Naukowo-Artystyczna ROZUMIENIE MUZYKI  w 15. rocznicÄ™ Å›mierci Profesora Tadeusza Paciorkiewicza„.

Konferencję zorganizowała Katedra Teorii Muzyki UMFC. Podczas Konferencji, poza referatami i dyskusją, wykonano również kilka utworów kameralnych kompozytora. Szczegóły dotyczące Konferencji przedstawia plakat.

Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość

Monografia: Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość

Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość

Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość, ISBN 8361489363

Wiosną 2013 roku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina wydał, długo oczekiwaną, książkę autorstwa Małgorzaty Rosochackiej, pt.: „ Tadeusz Paciorkiewicz – życie, działalność, twórczość” (ISBN 8361489363, 9788361489368). Read more