Alleluja przyjdź Duchu Święty

Peśń na 4-gÅ‚osowy chór mieszany a capella do słów : „Alleluja, przyjdź Duchu ÅšwiÄ™ty, napeÅ‚nij serca Twoich wiernych i zapal (w nich) ogieÅ„ swojej miÅ‚oÅ›ci, alleluja.”