Tęsknota

Utwór na fortepian dla dzieci, skomponowany do celów pedagogicznych.