Wpisy

Adagio i Allegro

Duration: 8'30''
Movements: Addagio / Allegro
Instrumentation: archi (33221)
Composed in: 1966

Utwór został skomponowany dla Zespołu Kameralistów Filharmonii Narodowej Karola Teutscha w Warszawie, Jest to kompozycja dwuczęściowa, w której kompozytor nawiązuje do, traktowanej z dużą swobodą, tradycyjnej formy sonatowej. I część (Adagio) jest powolna, kontemplacyjna i nastrojowa, Read more

Ciężar ziemi – na sopran i orkiestrę

Duration: 10'
Instrumentation: S 1121 2000 ar archi
Composed in: 1967

Jest to 5 pieśni na sopran i orkiestrę do słów Włodzimierza Słobodnika. Utwór charakteryzuje się jednolitością muzyki i tekstu oraz adekwatnością faktury względem możliwości technicznych zastosowanego aparatu wykonawczego, przyczyniających się do komunikatywności każdej z pięciu pieśni dzieła. Pierwotnie utwór został skomponowany na sopran i fortepian (1961).

Czerwona Łódź

Rok: 1949

Jest to mała kantata na chór i orkiestrę, skomponowana na prośbę Łódzkiego Związku Śpiewaczego. Utwór jest prostym w fakturze opracowaniem folkloru robotniczego, adresowanego do chórów amatorskich.

Nazwa utworu nawiązuje do nazwy ulicy Czerwonej w Łodzi, przy której znajdowała się od połowy XIX wieku farbiarnia Langego, później Geyera. Farbiarnia ta wylewała popłuczyny na bruk ulicy, które pod wpływem barwnika, zwanego czerwienią turecką, były koloru czerwonego. Z tego powodu ulicę nazwano Czerwoną. Skanalizowano ją dopiero w 1937 roku. Nazwa pozostała. Słowa pieśni powstały prawdopodobnie w 1932 roku podczas strajku włókniarzy łódzkich.

Hymn Towarzystwa Naukowego Płockiego – na chór i orkiestrę

Duration: 4'
Movements: Maestoso
Instrumentation: 2222 4300 tmp batt coro archi
Composed in: 1987

Hymn został skomponowany w wyniku starań Tadeusza Chrostowskiego, członka zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego. Jest to jednoczęściowy utwór do słów Jana Chojnackiego, na chór i orkiestrę. Dla ułatwienia chór śpiewa jedną linię melodyczną. Druga wersja utworu w transkrypcji na chór męski i fortepian.

I Koncert fortepianowy „polski”

Duration: 25'
Movements: Allegro ben moderato / Andante / Allegro scherzando
Instrumentation: 1121 2110 tmp batt (2 esec) pft archi
Composed in: 1951

Dzieło zostało napisane ze specjalnym uwzględnieniem przeznaczenia pedagogicznego, dla wypełnienia luki między wielkimi wirtuozowskimi koncertami przeszłości, a koncertami nowoczesnymi, często zbyt indywidualistycznymi. Utwór z polskimi elementami ludowymi o klasycznej formie koncertu. Read more

II Koncert fortepianowy

Duration: 28'
Movements: Allegro / Andante con variazioni / Allegro scherzando
Instrumentation: 3332 4331 tmp batt (3 esec) pft archi (88675)
Composed in: 1954

II Koncert fortepianowy został skomponowany specjalnie dla znanego polskiego pianisty, Władysława Kędry, który wykonywał go z dużym powodzeniem podczas licznych koncertów w kraju i za granicą. Utwór w formie trzyczęściowego klasycznego koncertu fortepianowego, zawierający wiele trudności technicznych, wprowadzonych Read more

Koncert na altówkę i orkiestrę

Duration: 14'
Instrumentation: Allegro deciso / Lento moderato / Allegro scherzando
Composed in: 1976

Utwór znany również jako Koncert altówkowy. Utwór został skomponowany dla syna kompozytora, altowiolisty Artura Paciorkiewicza. Jest to utwór wirtuozowski, o zwartej  trzyczęściowej strukturze, z zamierzenia kompozytora pogodny i daleki od pesymizmu oraz pozamuzycznych obciążeń. Read more

Koncert na dwoje skrzypiec i orkiestrę

Duration: 19'
Instrumentation: 3222 4331 batt (3 esec) vl1 vl2 archi (87654)
Composed in: 1983

Koncert powstał na zamówienie skrzypków Bogusława i Krzysztofa Bruczkowskich. Im też jest dedykowany. Jest to kompozycja trzyczęściowa bez kadencji solistycznych o fakturze bardzo wirtuozowskiej, dająca możliwości pokazania mistrzostwa obu solistów w różnorodnych partiach i zestawieniach instrumentalnych. Read more

Koncert skrzypcowy

Duration: 26'
Movements: Allegro ma non troppo e molto maestoso / Lento molto / Allegro appassionato
Instrumentation: 3332 4331 tmp batt (4 esec) ar vl archi (88675)
Composed in: 1955

Utwór został skomponowany dla skrzypaczki Wandy Wiłkomirskiej. Jest to utwór o formie klasycznej, składający się z trzech części: allegra sonatowego z popisową kadencją, śpiewnej części II o budowie A-B-A i motorycznej części III w formie ronda. Zastosowane środki są umiarkowanie współczesne. Choć soliście nie brak okazji do efektownego Read more

Moderato grazioso

Duration: 4'
Instrumentation: 1111 4340 batt (3 esec) pft archi
Composed in: 1984

Jest to utwór na fortepian i orkeistrę. Powstał on na zamówienie Henryka Debicha, dyrygenta i kompozytora, dla jego syna pianisty. Kompozycja jednoczęściowa, łatwa do grania i słuchania o wcześniejszym tytule Allegretto grazioso.

Muzyka na mezzosopran i smyczki

Duration: 6'
Movements: Larghetto
Instrumentation: MS archi (66443)
Composed in: 1966

Utwór został skomponowany na zamówienie Karola Teutscha, kierownika Zespołu Kameralistów Filharmonii Narodowej. Jest to utwór jednoczęściowy, zawierający partię wokalną bez tekstu (wokalizę) o swobodnej budowie, zbliżonej do formy A-B-A. Oznacza to, że utwór składa się z kilku epizodów, z których Read more

Muzyka na sopran i orkiestrę smyczkową

Duration: 6'
Movements: Larghetto
Instrumentation: S archi (66443)
Composed in: 1966

Utwór, znany też jako Muzyka na sopran i smyczki, powstał w listopadzie 1966 roku dla sopranistki Jadwigi Gadulanki oraz Zespołu Kameralistów Filharmonii Narodowej, kierowanego przez Karola Teutscha. Jest to utwór jednoczęściowy, zawierający partię wokalną bez tekstu (wokalizę), o swobodnej budowie zbliżonej do Read more

Oda do młodości (II)

Duration: 28'
Movements: Maestoso / Lento non troppo / Con fuoco / Moderato / Poco piu mosso / Poco meno mosso
Instrumentation: 2222 4331 batt archi (98765) SMSTBar coro (SATB)
Composed in: 1980

Kantata na 4 głosy solowe, chór i orkiestrę do słów Adama Mickiewicza, skomponowana dla Związkowego Chóru Mieszanego „Surma”, w związku z jubileuszem 60-lecia jego działalności. Dzieło jest nowszą wersją pracy dyplomowej kompozytora z 1950 roku – Oda do młodośći (I). Read more