Z chopinowskich pieśni

Kantata na 4-gÅ‚osowy chór mieszany a capella do słów Artura Oppmana. InspiracjÄ… do skomponowania cyklu pieÅ›ni o różnych rytmach i nastrojach byÅ‚y wiersze poety. Utwór skÅ‚ada siÄ™ z 6 zróżnicowanych w nastrojach pieÅ›ni. Zgodnie z treÅ›ciÄ… poszczególnych wierszy, kompozytor nawiÄ…zaÅ‚ do ulubionych form Fryderyka Chopina: preludium, nokturnu, mazurka i walca. Pierwsza i ostatnia część jest jakby klamrÄ… spinajÄ…cÄ… cykl. Schemat ogólny (caÅ‚oÅ›ci) ma formÄ™ cyklicznÄ… uÅ‚ożonÄ… wedÅ‚ug schematu A-B-C-D-E-A’. Utwór zostaÅ‚ wyróżniony w 1949 r. w Warszawie, na konkursie muzycznym na utwór chóralny do tekstów literackich o życiu i twórczoÅ›ci Fryderyka Chopina.