Koncert na trąbkę i orkiestrę

Czas: 13'
Części utworu: Moderato / Sostenuto / Allegretto (Allegro)
Instrumentacja: 2222 4000 tmp batt tr(B) archi
Rok: 1986

Utwór popisowy dla solisty z samodzielną partią orkiestrową. W części I wirtuozowska kadencja dla trąbki.