Tryptyk warszawski

Czas: 9'
Części utworu: Warszawo w mur potężna / Będziemy znowu mieszkać / Warszawo, ty jesteś jak zdrowie
Instrumentacja: coro (SATB)
Rok: 1985

Są to 3 pieśni na 4-głosowy chór mieszany a capella. Utwór został skomponowany na zamówienie Warszawskiego Chóru Mieszanego „Surma”. W tryptyku zostały wykorzystane wiersze trzech poetów: Zygmunta Laukowskiego – Warszawo w mur potężna, Leopolda Staffa – Będziemy znowu mieszkać i Tadeusza Kubiaka – Warszawo, ty jesteś jak zdrowie.

Pieśni te stanowią również odpowiednio I, IV i VII część wcześniej skomponowanego utworu, pt.: Śpiewy o Warszawie – kantata na chór męski i organy (1980) oraz utworu pt.: Śpiewy o Warszawie – kantata na chór męski i orkiestrę symfoniczną (1980). W tryptyku muzyka pełni rolę ilustracyjną do tekstu poetyckiego. Faktura pieśni jest homofoniczna.