Koncert na obój i orkiestrę

Utwór został skomponowany na prośbę oboisty Jerzego Kotyczki. Jest to utwór wirtuozowski, który oprócz cech popisowych solowego instrumentu zawiera także wszystkie elementy symfoniki z równomiernym podziałem funkcji między obój i orkiestrę. Kompozycja składająca się z trzech części jest oparta na prawie kontrastu.Część I (Moderato) z kadencją jest umiarkowanie szybka. Część II (Andante) jest powolna i śpiewna. Część III (Allegro) z kolei jest żywa i raczej wesoła. Druga wersja utworu powstała na obój i orkiestrę dętą w 1987 roku.